Föreningen

Före järnvägens tid var Nässjö en liten landsbygdssocken. Efter en hård strid om linjedragningen kom södra stambanan till slut att gå via Nässjö år 1864. Fler järnvägar byggdes och 1914 blev Nässjö stad. Idag är Nässjö Sveriges mesta järnvägsknut som den enda i landet där sex järnvägar strålar samman på en och samma station.

1965 bildades den ideella förening som idag heter Nässjö Järnvägsmuseum. Föreningen har sina lokaler på Ångsågen, ett område vars namn härstammar från den tid då Nässjös gamla ångsåg låg på platsen.

Dagens verksamhet består främst i att visa och utveckla den permanenta utställningen samt att köra veterantåg på det svenska järnvägsnätet. Till den senare verksamheten har vi ett ånglok, KJ 17, och ett ellok, Ra 987, till vårt förfogande. Föreningen har, förutom flera andra vagnar av äldre snitt, ett 1960-talståg med 1:a och 2:a klass. Juvelen i samlingen är Halmstad-Nässjö Järnvägs ångvagn från 1888.

Vi anordnar flera egna resor varje år. Vi kör också beställningsresor åt företag och privatpersoner.

Bokning & frågor
Boka online:

Ditt namn: *

 

Din epost: *

 

Ditt telefonnummer: *

 

Resmål: *

 

Påstigningsort: *

 

Antalet personer: *

 

Önskad sittplats: *

 

Övriga önskemål (ev. kampanjkod):

 


Boka via telefon: 0380-132 00 - Vardagar kl 13-16


Glöm inte att informera om ev. kostavvikelse redan vid bokningen av resan. Ombord på tåget går det bra att betala resor, mat och dryck med kort!


Det är inte tillåtet att förtära medhavd alkohol ombord på vårt tåg.


För samtliga resor tillämpas NJ resevillkor.