13. november, 2018 Kommentarer inaktiverade för Banverket Qdf

Banverket Vattenvagn litt Qdf, denna vagn var i arbetsmiljöhänseende avsedd för att bevattna banvallen vid spårläggning för att minska exponeringen av damm för spårarbetare vid ballastering.

Våran avsikt med vagnen är att i samarbete med räddningstjänsten byggas om till brandbekämpningsvagn/dels extra vattenförråd för våra ånglok när vi kör långresor.

 

 

Tillverkningsår:
Tillverkare:
Största tillåtna hastighet (STH):
Vikt (ton):