13. november, 2018 Kommentarer inaktiverade för SJ DF28/D38/D48/Db

 

SJ beställde i början av 1960-talet 20 boggievagnar för posttransporter. Vagnarna byggdes av Kockums i Malmö och fick littera DFo28 (efter 1970 DF28). Inredningen bestod av lastutrymme för resgods och en avdelning för postsortering.

Vagnarna fick den sedvanliga bruna färgen. Under 1980-talet tillkom gula och blå dekorlinjer och postsymboler på vagnssidorna.

I början av 1990-talet moderniserades vagnarna. De asbestsanerades och fick större sorteringsutrymme och vakuumtoalett (för postpersonalen som tjänstgjorde ombord). Vid ombyggnaden ändrades litterat till D38.

1996 upphörde sorteringen av post ombord på tåg och postvagnarnas sorteringsavdelningar blev överflödiga och togs bort. Vagnarna blev rena posttransportvagnar och fick litterat D48. Färgsättningen ändrades också till gult/mörkgrått, i slutet av 1990-talet ändrat till en design med helt gula vagnssidor.

2001 tog Green Cargo över posttransporterna och postvagnarna. D48-vagnarna littererades om till Db.

 

Vagnarna användes sedan i rena posttåg på bland annat linjerna Malmö-Stockholm och Göteborg-Stockholm. Efter hand ersattes fler och fler av vagnarna av speciellt anpassade godsvagnar med littera Gblss-y, tvåaxliga vagnar av Hbis-typ som kan gå i 160 km/h. De första vagnarna med littera Gblss-y kom redan 2000 och de användes under en period parallellt med Db och Dbk men runt 2010 ställdes de äldre Db/Dbk-vagnarna av.

2016 såldes fem Db-vagnar, tre till Tågåkeriet i Bergslagen (Tågab) och två till museiföreningen Värmlandståg, varav sedermera denna vagn hamnade hos oss:

 

 

 

Tillverkningsår: 1965
Tillverkare: Kockums
Största tillåtna hastighet (STH): 130
Vikt (ton):