21. januari, 2015 Kommentarer inaktiverade för SJ E2 1092
Ångloket SJ E2 1092

År 1907 påbörjades leverans av SJ ”Norrlandslok” typ E. Med 8 drivande hjul att fördela tyngden på, helt inbyggd hytt och invändiga cylindrar samt en god panna hade man skapat ett lok i första hand för godståg, med god dragkraft, lågt axeltryck men med sth 65 km/h även förmåga att hantera persontåg. Loktypen kom att bli använd som godstågslok i hela landet och är med sina 130 byggda exemplar Sveriges näst mest byggda ånglok. Under 1930-50-talet byggdes 90 st om med främre löpaxel för att ytterligare bättra på gångegenskaperna och höja den tillåtna hastigheten. NJ hämtade nr 1092 i Oleby i Värmland 2012.

Tillverkningsår: 1911
Tillverkare: V & M Falun
Största tillåtna hastighet (STH): 70
Vikt (ton): 90