15. november, 2018 Kommentarer inaktiverade för SJ F5/FV1 25934

Vagn- och Maskinfabriken i Falun byggde under 1930- och 40-talen ett stort antal resgodsvagnar till SJ.

Vagnarna var tvåaxliga med öppna plattformar i ändarna. Inredningen bestod av lastutrymme och tjänstekupé. Eftersom vagnarna var tvåaxliga var deras hastighet begränsad till 100 km/h.

Totalt 285 vagnar levererades till SJ, samt fem vagnar till TGOJ.

 

Litterat på vagnarna ändrades från F5 till FV1 1970. ”V” i litterat angav att det var en tvåaxlig vagn

 

En del FV1-vagnar blev tjänstevagnar med nytt littera och nummer. Grått var den vanliga färgen på tjänstevagnar

 

 

Tillverkningsår: 1945
Tillverkare: VM
Största tillåtna hastighet (STH): 100
Vikt (ton): 21